Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Arystoteles – Staszowski Ośrodek Wspierania i Integracji Przedsiębierczości SIG

Arystoteles

REGULAMIN KONKURSU ARYSTOTELES

1. Cele:

 • Upowszechnianie edukacji matematyczno – przyrodniczej,
 • Zachęcanie do nauki języków obcych,
 • Poszerzanie wiedzy informatycznej.

2. Inicjatorzy i sponsorzy:

 • Staszowska Izba Gospodarcza
 • Wydział Edukacji, Sportu, Kultury i Turystki Starostwa Powiatowego w Staszowie
 • Starosta, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu staszowskiego

3. Odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu:

 • Powiatowy Zespół Doradców Metodycznych w Staszowie
 • Staszowska Izba Gospodarcza.

4. Informacje o konkursie:

Konkurs obejmuje 2 kategorie po 3 dyscypliny:

 • W kategorii ARYSTOTELES JUNIOR (szkoły gimnazjalne):

a) Matematyczno-przyrodnicza

b) Wiedza ogólna

c) Język angielski

 • W kategorii ARYSTOTELES SENIOR (szkoły ponadgimnazjalne):

a) Matematyczno-fizyczna

b) Język angielski

c) Informatyka

Wiedza z każdej kategorii sprawdzana jest na dwóch etapach:

I. etap szkolny

II. etap powiatowy

I etap konkursu

Przeprowadzają komisje szkolne, które kwalifikują uczniów do etapu powiatowego. Na obydwu etapach uczniowie rozwiązują test składający się z zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.

II etap konkursu
Odbywa się w Zespole Szkół na ulicy Koszarowej 7. Ostateczne decyzje w sprawach konkursu podejmuje Komisja Konkursowa powołana przez Staszowską Izbę Gospodarczą i Powiatowy Zespół Doradców Metodycznych.

5. Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II i III szkół gimnazjalnych oraz II, III i IV szkół ponadgimnazjalnych.

6. Sposób przeprowadzenia Konkursu ARYSTOTELES

Nauczyciele z poszczególnych kategorii konkursowych nadsyłają ……… zadań zamkniętych
o różnym stopniu trudności do dnia ………………………………………… na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, z dopiskiem Arystoteles.

ETAP I – szkolne komisje do dnia …………………….. przesyłają listę wyłonionych kandydatów
z każdej kategorii do etapu powiatowego ( maksymalnie pięciu najlepszych uczniów z każdej kategorii)

ETAP II – odbędzie się w pierwszej połowie listopada. Dokładana data konkursu powiatowego zostanie podana w terminie późniejszym. Zadania do etapu powiatowego przygotowuje komisja konkursowa powołana przez Staszowską Izbę Gospodarczą, wykorzystując propozycje własne
i nadesłane przez nauczycieli.

W skład komisji eliminacji powiatowych wchodzą:

 • Przedstawiciel Staszowskiej Izby Gospodarczej
 • Trzech nauczycieli przedmiotu związanego z daną kategorią
 • Przedstawiciel Starostwa Powiatowego
 • Przedstawiciele Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych w Staszowie

7. Nagrody

Arystoteles JUNIOR

I miejsce – nagroda pieniężna wysokości – 800 zł

II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości – 600 zł

III miejsce – nagroda pieniężna wysokości – 400 zł

Arystoteles SENIOR

I miejsce – nagroda pieniężna wysokości – 1600 zł

II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości – 1200 zł

III miejsce – nagroda pieniężna wysokości – 800 zł

8. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów gdy dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, sponsorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wysokości nagrody dla laureatów, przy zachowaniu ogólnej kwoty.

Staszowska Izba Gospodarcza