Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Cele – Staszowski Ośrodek Wspierania i Integracji Przedsiębierczości SIG

Cele / Nasze cele...

Głównymi celami SIG jest:

  • wspieranie przedsiębior­czości i inicjatyw gospo­darczych,
  • upowszechnianie zasad zarządzania oraz promocja postępu technicznego, technologicznego i orga­nizacyjnego,
  • ochrona interesów pod­ miotów gospodarczych re­gionu staszowskiego i reprezentowanie ich w kontaktach z władzami samorządowymi, admini­stracji państwowej, Urzę­dem Skarbowym,  PIP, PIH i innymi organizacjami gospodarczymi w kraju i za granicą,
  • dążenie do stworzenia lokalnym przedsiębiorcom, przyjaznego otoczenia o bogatej infrastrukturze prawno – finansowej, doradczej i techniczno – orga­nizacyjnej,
  • integracja środowiska lo­kalnych przedsiębiorców w celu umożliwienia prze­ pływu informacji, dzielenie się doświadczeniem w prowadzeniu działalności i stworzenie warunków dla rozstrzygnięcia spraw spornych, wynikających między członkami Izby w związku z ich działalnością gospodarczą,
  • promowanie zasad etyki w działalności gospodarczej.
Staszowska Izba Gospodarcza