Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /usr/home/staszow/domains/sig.staszow.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 291 O NAS – Staszowski Ośrodek Wspierania i Integracji Przedsiębierczości SIG

O NAS

Staszowska Izba Gospodarcza powstała w 1997 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z ziemią staszowską. Oprócz realizacji swoich celów statutowych, od samego początku uczestniczy w sposób bardzo aktywny w życiu społecznym i kulturalnym naszego miasta. Przez te lata Staszowska Izba Gospodarcza zorganizowała oraz wspierała w różnoraki sposób imprezy o charakterze kulturalnym, edukacyjnym czy też promocyjnym.

Z inicjatywy ówczesnego prezesa Staszowskiej Izby Gospodarczej i jej współtwórcy – Romualda Garczewskiego corocznie organizuje Spotkania Członków i Sympatyków Staszowskiej Izby Gospodarczej pod hasłem „Wspólnie można więcej”

Spotkania mają na celu nie tylko integrację środowiska przedsiębiorców, wymianę doświadczeń ale także stanowią okazję do przyznania nagrody ” Stambułki Staszowskiej”. Nagrody, przyznawanej podmiotom, dzięki którym szczególnie widoczny stał się rozwój powiatu staszowskiego i jego rozkwit na arenie lokalnej.

Ponadto w ramach Spotkań Członków i Symaptyków Staszowskiej Izby Gospodarczej rokrocznie przeprowadzana jest licytacja prac plastycznych artystów regionalnych. Od 1999 do 2006 r., w jej wyniku Staszowska Izba Gospodarcza pozyskała fundusze w łącznej kwocie ponad 170 tys. zł. Środki te w kwocie 9 tyś. 700 zł przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie, w kwocie 12 tyś. zł na dofinansowanie zakupu wideostroboskopu i 16 tyś. 550 zł echokardiografu dla staszowskiego szpitala. Pozostałą kwotę w całości przekazano na utworzenie i rozwój Funduszu Stypendialnego „Arystoteles” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy i powiatu staszowskiego. Ponadto pula ta została uzupełniona przy pomocy programów wspomagających fundusze stypendialne skierowane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Filantropii w Kielcach z Fundacji Batorego. Pozyskanie sponsorów jest niebywałe istotne dla idei konkursu, bowiem dla potencjalnych uczestników nagroda w formie stypendium stanowi zachętę do udziału w rywalizacji oraz pełni funkcję motywacyjną.

Staszowska Izba Gospodarcza dba o rozwój intelektualny naszego młodego pokolenia; zależy jej na rozwoju i przyszłości staszowskiej młodzieży. To dzięki takiej inicjatywie uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w różnych kategoriach konkursu, natomiast nauczyciele mogli osiągnąć sukces w pracy zawodowej z uczniem zdolnym i ambitnym. W tym miejscu Staszowska Izba Gospodarcza chce złożyć serdeczne podziękwoania wszystkim tym, którzy razem z nią realizują hasło corocznych Spotkań – „Wpólnie można więcej”.

Aldona Szeliga-Strzelczyk

Staszowska Izba Gospodarcza